bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Leden » Stichting Promotie Bergeijk » Speerpunten 2013-2017

Speerpunten 2013-2017

 


Voor de jaren 2013-2017 zijn door het bestuur van Promotie Bergeijk onderstaande speerpunten voorgesteld. Deze zijn geaccordeerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Promotie Bergeijk:

 

 • Nichemarkten benoemen en voor de bewerking van deze markten actieplannen opstellen (b.v. camperlocaties in Bergeijk ontwikkelen (loopt al), gelegenheid creëren voor naaktrecreatie op Bergeijks grondgebied, meer ruiterpaden op Bergeijks grondgebied etc.)
 • Het o.a. in Zeeland, Tilburg en Valkenswaard beproefde Beursvloerconcept, dat beoogt een structurele bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen te leveren, ook in Bergeijk introduceren.
 • Doorlopende innovatie op alle in aanmerking komende terreinen: productontwikkeling, promotie-ontwikkeling, samenwerkingsvormen (o.a. in het kader van Slimste Regio, Brabantse Kempen etc.).
 • Systematische grensoverschrijdende samenwerking, met name met de gemeente Lommel.
 • Geven van daadwerkelijke ondersteuning aan het gemeenschappelijk streven tot behoud van de Ploeg als permanente expositie- en belevingsruimte in relatie tot het Teutenhuiscomplex en De Kattendans.
 • Verdere ontwikkeling van de beoogde geintegreerde evenementenkalender voor Bergeijk en systematische doorplaatsing van in aanmerking komende Bergeijkse evenementen op portalen als www.uitinbrabant.nl en www.uitinvlaanderen.be
 • Jaarlijks terugkerende participatie van Bergeijk in nationale verkiezingen als Beste Wandelgemeente en Groenste dorp. Actief zoeken naar passende competities om Bergeijk ook via deze weg te promoten.
 • Jaarlijks benoemen van een centraal promotiethema.Voor 2013 is gekozen voor het thema "Recreatief fietsen in en om Bergeijk". Voor 2014 is gekozen voor het thema "Verrassend wandelen in Groen Bergeijk".
 • Actief zoeken naar vormen van samenwerking met de dorpsraden, ondernemersverenigingen en MFA-besturen. Hierover concrete afspraken maken binnen de besturen van SPB en VPB.
 • Doorlopend en actief zoeken c.q. ondersteunen van initiatieven als b.v. het Beleefpad Bergeijk, het Cultuurpad Hunnebergen, de Kinderboerderij Bergeijk, de grensoverschrijdende schuilhutten route en soortgelijke belevingsitems, die goed passen binnen de Bergeijkse identiteit.
 • Blijvend actief opzoeken van kansen en mogelijkheden om in te haken c.q. te profiteren van de mogelijkheden die het aan te leggen glasvezelnetwerk aan Bergeijkse bedrijven en particulieren gaat bieden.
 • Wat verder door de leden nog toe te voegen valt aan deze lijst.


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie