bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Kernen » Riethoven » Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden

 


  • De Sint-Willibrorduskerk is van oorsprong een 15e eeuwse eenbeukige gotische kruiskerk. In 1892 werd de kerk ingrijpend verbouwd door Caspar Franssen, waarbij alleen wat muurwerk en de kern van de toren werden behouden, evenals de tongewelven. In 1930 werden door architect Vermeulen twee zijbeuken en twee zijkapellen aangebracht, waardoor alleen de muren van het koor en het dwarspand nog oud zijn. De kerk bezit een relikwie van Sint-Willibrord, in de vorm van een stukje van zijn schedel, dat door de Abdij van Westmalle in 1853 als authentiek werd bevonden. Ook in 1755 werd het al eens echt verklaard. Dit reliek is echter in 1936 weggenomen en is nooit meer teruggekomen. Hierop kreeg men een reliek van Willibrordus uit de Achelse Kluis. In het interieur bevinden zich twee neogotische altaren, waarvan een uit 1903, vervaardigd door Jan Custers. Verder een preekstoel waarop de afbeelding van Willibrord is afgebeeld, die een model van de oorspronkelijke kerk draagt. Ook is er een kruisbeeld uit 1500, waarvan de polychromie voor een deel nog intact is. Hierbij hangt een schilderij van bisschop Martinus Riethovius. Bij de restauratie van 1981 bleek zich onder oude verflagen een fraai beschilderd plafond te bevinden.

 

  • De Pastorie, naast de kerk, uit 1860, mooi bewaard gebleven.

 

  • Onderwijzerswoning, uit 1840, gerestaureerd in 1980, aan Dorpsplein/Molenstraat

 

  • Voormalig café Van Deijck, aan het dorpsplein. Tot kort na 1900 was hier brouwerij De Hoop gevestigd, waarvan de kelders nog aanwezig zijn. Het is een van de oudste nog aanwezige gebouwen in de dorpskom. In het gebouw is nu Restaurant Vandeijck gevestigd.

 

  • Sint-Willibrordusschool, aan de Schoolstraat, een van de merkwaardigste gebouwen van Riethoven. Het stamt uit 1920 en is gebouwd in de stijl van Um 1800, die teruggreep op barok en classicisme.

 

  • Op het grondgebied vn Riethoven staan vier Mariakapelletjes, die alle min of meer identiek zijn en door de plaatselijke aannemer Das zijn gebouwd in 1949 en 1950. Ze bevinden zich op 't Eind, Walik, hoek Tonterstraat/Dorpsstraat, en in de Schoolstraat. De kapelletjes zijn gebouwd uit dankbaarheid dat Riethoven ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn is gekomen.

 

  • In het gehucht Walik, op de weg naar het naburige Eersel leefde in de zestiende eeuw Maarten Bouwens, die later bekend werd als bisschop Martinus Riethovius.


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie