bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Kernen » Riethoven » Historie van Riethoven

Historie van Riethoven

 


Vroege geschiedenis
Het ca. 35 km2 grote gebied tussen de Run en de Keersop kan beschouwd worden als een microregio. Het wordt vrijwel geheel omsloten door de beide genoemde riviertjes. Het primair voor bewoning geschikte deel wordt gevormd door een centraal dekzandplateau. Aan de oostzijde wordt dit plateau in tweeën gedeeld door het eerder genoemde ’t Rijtje. Op het dekzandplateau zijn in de middeleeuwen grote escomplexen aangelegd. Uit de omgeving van Riethoven zijn tal van vindplaatsen uit de Bronstijd bekend, zoals de grafheuvels ten zuidwesten van Boschhoven, ten noordwesten van Walik en meer westelijk ten zuiden van ’t Rijtje. In de Vroege IJzertijd heeft de microregio een intensief bewoonde Siedlungskammer gevormd en sinds 1982 vormt het gebied tussen Run en Keersop een van de zwaartepunten van het archeologisch onderzoek in het kader van het Kempenproject. Binnen de microregio zijn verschillende elementen van het nederzettingssysteem uit de Vroege IJzertijd bekend zoals de nederzetting op de Heesmortel, de Celtic fields bij Boshoven en een zevental urnenvelden o.a. bij Boschhoven en Walik.

 

Vanaf de middeleeuwen
Tot 1468 behoorde Riethoven tot de schepenbank van Eersel, daarna tot de schepenbank van Bergeijk, Westerhoven, en Riethoven. De voormalige gemeente Riethoven is ontstaan in 1810 en werd in 1997 bij herindeling samengevoegd met de gemeente Bergeyk (nu Bergeijk). De parochie van Riethoven was een dochterparochie van Bergeijk en in 1368 werd voor het eerst het bestaan van een kerk vermeld. In 1442 werd Riethoven een zelfstandige parochie.

  

Het Walikerplein
Het gehucht Walik rondom het Walikerplein is zeer oud. Het plein is nog vrij gaaf bewaard gebleven. Rondom de driehoekige brink of “plaats” staan 3 boerderijen. Het zijn boerderijen van het langgeveltype. Twee stammen uit 1840, nr. 3 is van een latere datum. Het zijn alle drie rijksmonumenten. Op het plein bevindt zich een bank, die daar geplaatst is ter nagedachtenis aan Bisschop Rythovius (1511-1583), de eerste bisschop van Ieper die op Walik geboren is.


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie