bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Leden » Stichting Promotie Bergeijk » Doelstellingen

Doelstellingen

 


Vereniging Promotie Bergeijk en Stichting  Beleef Bergeijk werken samen bij het systematisch promoten van het aanbod van het Bergeijkse bedrijfsleven, organisaties en instellingen.

 

Doelstelling Stichting Beleef Bergeijk

De stichting is belast met beleidsontwikkeling en -uitvoering van de collectieve dorpspromotie voor de zes Bergeijkse kernen. Zij doet dit in doorlopend overleg met de dorpsraden, de ondernemersverenigingen, instellingen en gemeente Bergeijk. De stichting fungeert bovendien als centraal aanspreekpunt voor de regionale en provinciale overheid bij de verwerving van middelen ter verwezenlijking van haar doelstellingen. 

De beoordeling van aanvragen voor en de toekenning van cofinanciering van publieksevenementen ligt bij de Stichting Promotie Bergeijk.

 


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie