bestemming bergeijk

Zoeken


Bestuursleden gezocht!

6 oktober 2017

Voor nieuw op te zetten Stichting Aquinohuis Bergeijk

Iedereen verdient een plek in de samenleving en doet mee naar eigen vermogen. Die gedachte dragen we in Bergeijk al sinds jaar en dag uit. Het Aquinohuis is een van de middelen om die gedachte uit te dragen De voormalige school is inmiddels een begrip als inloop- en participatiehuis en biedt onderdak aan diverse organisaties op het gebied van zorg, welzijn en opbouwwerk. De pilotfase is voorbij en het is tijd de aansturing als gemeente uit handen te geven aan een stichtingsbestuur. Daarvoor zoeken we enthousiaste, kundige vrijwilligers voor de volgende taken:

 

· voorzitter

· secretaris

· penningmeester

· leden

(De exacte samenstelling en omvang van het bestuur zal door de op te richten stichting zelf worden vastgesteld).

 

De bestuursleden van Stichting Aquinohuis in oprichting zullen verantwoordelijk zijn voor:

· Het opzetten van de stichting;

· Strategie, beleidsvorming en behalen van de doelstellingen van Stichting Aquinohuis;

· Algehele coördinatie bestuur en zorgen dat bestuur als team werkt;

· Voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen.

 

We zoeken bij voorkeur mensen die ervaring hebben bij het opzetten van een stichtingsbestuur en/of die ervaring in een specifiek vakgebied hebben. Heeft u interesse? Dan ontvangen we graag uw brief met motivatie voor 1 november: Gemeente Bergeijk, afdeling Plannen en Projecten, Postbus 10.000, 5570 GA in Bergeijk. U kunt dit ook doen per e-mail via info@bergeijk.nl. t.a.v. Dhr. P. Smolders.

 

Wilt u eerst meer informatie of wilt u eerst een keer een kijkje nemen in het Aquinohuis (www.aquinohuis.nl), neem dan contact op met de heer Peter Smolders, tel: 0497-551 455 of via e-mail: p.smolders@bergeijk.nl.