bestemming bergeijk

Zoeken


Driedubbel feest in Bergeijk tijdens Boomfeestdag

21 maart 2017

Dit jaar, op woensdag 22 maart vieren we in Nederland voor de 60ste keer de Nationale Boomfeestdag. Bergeijk heeft sinds de start geen jaar verstek laten gaan en dus vieren we ook hier het 60-jarig jubileum. Maar we vieren nog veel meer… Aanstaande woensdag wordt tevens het Mien Ruys Park heropend. Het park is onderdeel van Rijksmonument De Ploeg en heeft, net als het pand, een flinke renovatie ondergaan. De gemeente heeft 2 ton geïnvesteerd om het park haar glorie van weleer terug te geven. Het park komt er weer zo uit te zien als Mien Ruys het in de jaren vijftig had getekend: met open zichtlijnen naar het gebouw. Dubbelfeest, of misschien wel driedubbel… Want Bergeijk is ook nog eens ‘Accentgemeente Brabant’ geworden. Accentgemeente kun je worden als de Boomfeestdag aan een bijzonder project gekoppeld is… en dat is het Mien Ruys Park wel. Namens het provinciebestuur zal gedeputeerde dhr. J. van den Hout samen met kinderen van basisschool de Zonnesteen, burgemeester Arinda Callewaert en wethouder Mathijs Kuijken om 10.00 uur de openingshandeling verrichten in het Ploegpark.

Sinds het prille begin viert de gemeente Bergeijk de Nationale Boomfeestdag. We planten samen met kinderen bomen en vertellen hen op school over het belang van een groene omgeving. Jaarlijks stellen we samen met IVN, Natuurtuin ’t Loo en de scholen een programma samen. Incidenteel in samenwerking met overige partners als verenigingen, bedrijven, WVK-groep, dorpsraad, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de nationale Boomfeestdagorganisatie (www.boomfeestdag.nl).

 

Thema 2017: Bomen Verbinden

Bomen verbinden op diverse manieren. Het accent ligt op:

  1. Verbinden vanuit erfgoed. Het park met tal van bomen zorgt ervoor dat het pand goed gezien wordt. Daarnaast had de directie van De Ploeg ook een functie voor het park: ontspanning voor de medewerkers in hun pauze, inspiratie wanneer men binnen aan het werk was, recreatie met het gezin in het weekend/na het werk;

  2. Verbinden vanuit gezondheid. Aanleg van een Plukroute in een woonwijk. Gezond eten, stimuleren van bewegen en spel, een voedselbos, educatie … Verbinding tussen bewoners en eetbaar groen, mede gebaseerd op permacultuur (www.plukroute.nl);

  3. Verbinden vanuit klimaat. Bossen met ernstige hagelschade van juni 2016 vervangen door nieuwe bomen en struiken. Bossen zorgen voor CO2 opslag, zorgen voor zuurstof, binden fijnstof en houden water vast. Met het herstel ook de negatieve effecten van klimaatveranderingen opvangen;

  4. Verbinden vanuit educatie. Diverse zintuigen prikkelen door aanleg van een moerasbos in de Natuurtuin. Kinderen komen intensiever in contact met natuur en water. Ook door de aanplant van (knot)bomen en inzaaien van een bloemenmengsel in het beekdal van de Keersop.

 

Programma en locaties

In totaal gaan ongeveer 170 kinderen van de basisscholen aan de slag op diverse plantlocaties. Naast planten is er ook ruimte voor een educatief programma. De organisatie is in handen van IVN, Natuurtuin ’t Loo en gemeente Bergeijk. Verder zijn dit jaar betrokken bij de uitvoering WVK-groep, bureau Staro bv, buro Mien Ruys, firma BRUNS, bureau PUUR Permacultuur, vrijwilligersgroep Eetbaar Groen, diverse aannemers, WBE zuidoost Kempen en gemeentelijke Buitendienst.

 

Details van het programma vindt u op http://www.bergeijk.nl/boomfeestdag