bestemming bergeijk

Zoeken


Informatiebijeenkomst ruiter- en menroutenetwerk

26 september 2017

Op donderdag 5 oktober a.s. organiseert de werkgroep ‘Bergeijk te Paard’, samen met de gemeente Bergeijk, een informatiebijeenkomst over de aanleg van een ruiter- en menroutenetwerk. Deze bijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis van Bergeijk, van 19.30 tot 21.30 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Achtergrondinformatie Enkele jaren geleden is vanuit Vereniging Promotie Bergeijk de werkgroep ‘Bergeijk te Paard’ een project gestart om een ruiter- en menroutenetwerk te ontwikkelen. Daarvoor heeft de werkgroep een concept knooppuntennetwerkroute ontwikkeld en geld ingezameld. Om het volledige routenetwerk aan te leggen, zijn echter nog extra middelen nodig. Deze zijn mogelijk te verkrijgen via een subsidie die beschikbaar is gesteld in het kader van de aanleg van de nieuwe N69, de zogenoemde LEADER-subsidie. Voorwaarden LEADER-subsidie Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit LEADER, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet aan het totale project een bedrag van € 208.000 worden besteed. Daarvan bestaat 60% uit subsidie (30% LEADER en 30% inbreng vanuit de gemeentes). De resterende 40% moet uit private middelen bestaan. De private middelen hoeven niet alleen gekoppeld te worden aan de route zelf. Deze kan ook bestaan uit andere paardgerelateerde investeringen. Samenwerking met de N69-gemeentes Over het ruiter- en menroutenetwerk hebben we overleg gehad met Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Zij hebben ook plannen om routes aan te leggen. Door samen te werken, verwachten we dat het project voldoende omvang krijgt om in aanmerking te komen voor een LEADER-subsidie. Meld u aan Op 5 oktober informeren we u graag over het project en de subsidie. Maar nog belangrijker is dat we graag van u vernemen of u plannen of ideeën hebt op het gebied van ruiteren en mennen en of u interesse hebt om samen op te trekken. Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, verzoeken wij u door te geven of, en met hoeveel personen, u de bijeenkomst bijwoont. U kunt dit mailen naar e.horck@bergeijk.nl.