bestemming bergeijk

Zoeken


Informatiebijeenkomst

6 oktober 2017

Ontwerpbestemmingsplan Golfbaan de Paal en verzoek grenswijziging Natuurnetwerk Brabant

Op maandag 23 oktober 2017 wordt om 19.30 uur voor belangstellenden een informatiebijeenkomst gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Gedurende deze avond kan men ook een mondelinge of schriftelijke zienswijze inbrengen. Indien u de informatieavond bij wilt wonen,

vragen wij u om u aan te melden. Dit kan tot en met vrijdag 20 oktober, bij voorkeur via www.bergeijk.nl/golfbaandepaal of telefonisch via het algemene nummer 0497-551455.

 

Bij de openbare bekendmakingen kunt u de meer lezen over het ontwerpbestemmingsplan.