bestemming bergeijk

Zoeken


Nieuw wandelgebied met uitkijktoren bij De Keersop

23 september 2017

Er is een nieuw wandelgebied ontwikkeld in Bergeijk waarbij ook nog een stukje cultuurhistorie van Bergeijk kan worden meegepikt. Dit nieuwe wandelgebied ligt aan de zuidkant van ons dorp, aansluitend aan het reeds bestaande wandelpad bij het ‘Luchtkasteel’ aan de Lijnt, naast het helofytenfilter. Ook is het mogelijk om vanaf het gildeterrein aan de Hoek naar het ‘Luchtkasteel’ te wandelen en eventueel nog een extra rondje te lopen aan de overzijde van de Borkelsedijk. Bij nat weer kan het hier en daar drassig zijn, daarom staat het pad aangegeven als een zogenaamd ‘laarzenpad’. Bij het wandelpad in het kasteelgebied aan de Lijnt is nu ook een uitkijktoren geplaatst, van waaruit u een mooi uitzicht hebt op de Keersop. Het nieuwe wandelgebied is tot stand gekomen door samenwerking tussen de gemeente Bergeijk, de Heemkundekring Bergeijk, Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant, die mede bijgedragen heeft in het kader van de Gebiedsimpuls Grenscorridor N69. De uitkijktoren en het nieuwe wandelgebied worden ‘geopend’ op vrijdag 29 september 2017 om 16.30 - ±18.00 uur. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte welkom. Na ontvangst en officiële opening van de Uitkijktoren, zal er een korte wandeling in het gebied gemaakt worden. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren bij het voormalig tuincentrum op het adres Lijnt 2.