bestemming bergeijk

Zoeken


Sluiting woonwagen met bijgebouwen na aantreffen hennepdrogerij

31 januari 2017

Op donderdag 17 januari 2017 is door de gemeente Bergeijk een woonwagen met bijgebouwen aan de Hoolstraat te Luyksgestel voor de duur van zes maanden gesloten.

Op 19 december 2016 werden tijdens controle in een bijgebouw horende bij een woonwagen aan de Hoolstraat te Luyksgestel een droogruimte met henneptoppen en mogelijke apparatuur voor de pro-ductie van harddrugs aangetroffen.

 

Sluiting Er is sprake van recidive. In 2015 werd de betreffende woonwagen met bijgebouwen al eens voor drie maanden gesloten. De gemeente Bergeijk heeft de woonwagen en bijgebouwen nu voor de duur van zes maanden gesloten. Op grond van het Damoclesbeleid is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen verdovende middelen worden verkocht, worden afgeleverd, verstrekt of aanwe-zig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

 

Wees alert! Mocht zich een hennepkwekerij bij u in de buurt bevinden, dan loopt u risico op brand door kortsluiting en lekkage. De schade die de hennepteelt veroorzaakt is groot. Woningcorporaties, verhuurders en energiebedrijven draaien vaak op voor de kosten veroorzaakt door lekkages, brandschade en illegaal afgetapte energie.

Ook uw hulp is van groot belang. Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel ‘Meld Misdaad Anoniem’, 0800-7000. De politie kan op basis van uw informatie een onderzoek starten, zoals ook bij deze hennep-kwekerij in Bergeijk is gebeurd. Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van hennep. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk. Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.