bestemming bergeijk

Zoeken


VVV Bergeijk en Stichting Promotie Bergeijk gaan fuseren

3 november 2017

De werkgroep ‘Voltura’, met daarin vertegenwoordigers vanuit Stichting Promotie Bergeijk, Vereniging Promotie Bergeijk, VVV, Teutenhuis en gemeente, heeft onderzoek gedaan naar de toekomst van de promotie van Bergeijk. De belangrijkste conclusie is dat Stichting Promotie Bergeijk (SPB) en VVV zouden moeten fuseren tot een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de promotie van Bergeijk. Deze krachtenbundeling van menskracht, ervaring en netwerk is nodig om Bergeijk optimaal op de kaart te kunnen zetten. Beide organisaties hebben hierin toegestemd. Ook zou er professionele ondersteuning moeten komen om deze nieuwe organisatie vorm te geven. De ambities van Bergeijk op toeristisch gebied zijn hoog, daar past een andere uitvoeringsorganisatie bij. Daarnaast is de wens om de nieuwe organisatie onder te brengen op een andere locatie, in of nabij de Kattendans. Er loopt op dit moment, los van de fusieplannen van SPB/VVV een onderzoek naar de toekomst van De Kattendans. Hierbij wordt nieuwbouw of verbouwing onderzocht.