bestemming bergeijk

Zoeken


Zendmast op de Weebosch

4 maart 2018

Zendmast op de Weebosch

Afgelopen woensdag was het dan toch zover. Er kon een bereikbaarheidsborrel gedronken worden op de Weebosch. Sinds die dag is namelijk de bereikbaarheid voor mobiele telefonie op de Weebosch flink verbeterd, door de plaatsing van een zendmast op het sportpark. Alles begon in 2015 met de aanmelding van een groep jongeren uit de Weebosch voor de pilot Licht Op Jong van de provincie. De groep moest nadenken over verbeteringen die er toe zouden leiden dat meer jongeren in kleine kernen blijven wonen. Uit de groep kwam de verbetering van de mobiele bereikbaarheid als een van de vier onderwerpen. In samenwerking met dorpsraad en gemeente heeft de groep vervolgens gewerkt aan de realisatie. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de KPN een mast heeft geplaatst op de parkeerplaats van het sportpark. Na een paar dagen van testen was het woensdag zover dat alle mobiele telefoons op vol bereik stonden. Een borrel waardig en hebben we, met vertegenwoordigers van de jongeren, dorpsraad, KPN en de gemeente, het glas geheven.