Contributieregeling

 


Leden kunnen zijn:

 • Bergeijkse ondernemers (ondernemingen, gevestigd in Bergeijk)
 • Bedrijven/ondernemers van buiten Bergeijk (die activiteiten hebben in Bergeijk)
 • Instanties/stichtingen/verenigingen uit Bergeijk (b.v. ondernemersverenigingen, dorpsraden, buurtverenigingen, sportverenigingen, beheersorganisaties van bezienswaardigheden en musea e.d.)
   

Donateurs kunnen zijn:

 • Sympathisanten, afkomstig uit de gemeente Bergeijk (natuurlijke personen)
 • Sympathisanten van buiten Bergeijk (o.a. vaste verblijfsgasten)
 • Maatschappelijk betrokkenen binnen en buiten Bergeijk (natuurlijke personen)

Donateurs kunnen zichzelf aanmelden en zijn altijd particulieren. Zij hebben geen stemrecht. 
 

Contributieregeling
Leden:

 • € 100 per jaar voor verenigingen en stichtingen
 • € 100 per jaar voor ondernemers/bedrijven met 0 - 5 FTE's
 • € 150 per jaar voor ondernemers/bedrijven met 6 - 10 FTE's
 • € 250 per jaar voor ondernemers/bedrijven met 11 - 20 FTE's
 • € 350 per jaar voor ondernemers/bedrijven met meer dan 21 FTE's

 

Donateurs:

 • € 50 per jaar (uitsluitend natuurlijke personen).