VluchtelingenWerk Nederland Locatie Bergeijk

 


VluchtelingenWerk Nederland

 

Locatie Bergeijk

 

De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Bergeijk. We begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie, taal en werk. Daarnaast geven we voorlichting en gastlessen over vluchtelingen.

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Wendy Smolders, de teamleider van VluchtelingenWerk in Bergeijk.

 

Openingstijden kantoor

Woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur

 

Spreekuur

Woensdag van 10.00 tot 13.00 uur

 

Contactgegevens

Dr. Rauppstraat 52 5571 CH Bergeijk

 

T 0497-367078

M 06-10364829

E wsmolders@vluchtelingenwerk.nl I https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/bergeijk