Keersop en Run

 


Toegang: Burg. Aartslaan, Bergeijk of Oude Weerderdijk, Westerhoven

De Keersop is een meanderend riviertje, dat over de grens in België ontspringt. Over een lengte van 13 km is het verval 13 meter, zodat het voor onze omgeving een snelstromende beek is. Voor 1973, toen er nog geen stamriool naar de zuiveringsinstallatie bij Eindhoven was, zag deze rivier er niet zo helder uit, want ‘’Het Stoom’’ op ’t Loo loosde op de Breerijt, die dit vervuilde water naar de Keersop bracht.

 

Deze rivier heeft nu in het waterhuishoudingsplan van de provincie als enig oppervlaktewater in Noord-Brabant de functie “water voor zalmachtigen”.

De enige rivier in Brabant die goed is voor zalmachtigen, zo staat er geschreven. En, nu er vispassages zijn, wie weet… Het riviertje wordt nu gemeanderd (van bochten voorzien) en het beekdal wordt opgeknapt. Heel veelbelovend. Ook de natuur bij het helofytenfilter aan de Borkelsedijk. In dat filter wordt overstort uit het Bergeijkse riool opgevangen en gezuiverd voordat het de Keersop in stroomt. Daar bij de Keersop lag ooit het Kasteel van Bergeijk en een watermolen. Maar daar is helaas niets meer van te zien.


Parallel aan de Keersop is, op dekzandruggen, Bergeijk ontstaan; een lintdorp. Misschien vindt u het leuk om dat lint te volgen. (Westerhoven- Eijkereind-Lijnt-Hoek-Broekstraat-Loo)