bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Toerisme » Recreatie en cultuur » Natuur » Landgoed de Loonderhoeve

Landgoed de Loonderhoeve

 


Vanaf camping de Volmolen kunt u een rondwandeling maken langs en over de Dommel door landgoed De Loonderhoeve. Landgoed De Loonderhoeve is een particulier initiatief dat voortkomt uit plezier in het planten van bomen, werken en wandelen in het groen. Dankzij veel tips die we in de loop der jaren kregen van natuurkenners en natuurbeschermers is dit gegroeid naar steeds actiever en bewuster natuurbeheer met binnen die grenzen ruimte voor de groenliefhebber.

 

Doelstellingen

De gronden van Landgoed De Loonderhoeve zijn omgezet in natuurgrond, met als doel de in de Dommelvallei al bestaande natuur te versterken. Aangezien de gronden zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), sluit dit aan bij de door de overheid voor dit gebied benoemde doelen. Geografisch haakt het landgoed aan bij ondermeer percelen van Natuurmonumenten waar zij met grote kennis van zaken al langer aan natuurontwikkeling doet in dit gebied. Het oudste deel van Landgoed De Loonderhoeve is sinds maart 2006 door de Rijksoverheid aangemerkt als een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet (NSW). Sinds maart 2014 is het in zijn geheel een NSW landgoed geworden. De in dat kader van overheidswege opgestelde regels dienen mede als handvat voor de wijze waarop Landgoed De Loonderhoeve werkt aan het versterken van de plaatselijke natuur.

 

Openstelling sinds oktober 2012

Omdat de eigenaren, de familie de Schepper, zelf graag in het buitengebied wandelen, maken zij dat voor een ander ook graag mogelijk. Daarbij hopen ze de betrokkenheid bij dit natuurgebied op deze wijze te vergroten. Het is de bedoeling de bewoners en bezoekers van Dommelen, Waalre en Bergeijk te laten meegenieten van het natuurschoon in de Dommelvallei, zonder die natuur daaronder te laten lijden. Vandaar dat wandelaars via twee daartoe aangelegde particuliere laarzenpaden welkom zijn tussen zonsopgang en zonsondergang, maar gemotoriseerde recreatie in dit gebied niet aan de orde is.

 

De familie van Hapert is eigenaar van aanliggende gronden in het buitengebied en het Loondermolenpad ligt deels over hun grond; deels over grond van Natuurmonumenten en deels over Landgoed de Loonderhoeve.

 

De sinds begin oktober 2012 voor wandelaars opengestelde laarzenpaden lopen deels langs de Dommel. Honden mogen mits aangelijnd mee. Die voorwaarde is er op advies van natuurkenners, om verstoring van de plaatselijk natuur te beperken. De paden (en de praktische voorwaarden) worden met bordjes aangewezen. Eén pad sluit aan op de Loonderweg te Dommelen, nabij "het Heike". Een tweede pad loopt door "de Elshouters" en sluit aan op de Beemdstraat in Waalre, een zandpad lopend van "Het Loon" naar de Dommelseweg.

 


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie