bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Toerisme » Recreatie en cultuur » Natuur » Postelsbos en Klokvennetje

Postelsbos en Klokvennetje

 


De gemeente Bergeijk is in september 2012 gestart met de tweede fase van het herstel van het Klokvennetje. Dit vennetje ligt in het Postelsbos juist ten zuiden van het fietspad de Bredase Baan. Enkele jaren geleden zijn rondom het ven al werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van bos en het plaggen van de oever, om het ven weer open te maken. Hiervan hebben bijzondere planten en dieren geprofiteerd. Dit blijkt uit het voorkomen van bijvoorbeeld planten als Wateraardbei, Waterdrieblad en diverse soorten Veenmos en dieren zoals Alpenwatersalamander en Nachtzwaluw.

 

In deze tweede fase wordt opslag van berk en grove den rond het ven afgezet. Ook wordt het bos rondom het ven sterk uitgedund. Dit gebeurt om er voor te zorgen dat het ven niet dichtgroeit. Daarna wordt een deel van de oever geplagd. Dit wil zeggen dat de bovenste voedselrijke laag van de bodem met een kraan wordt weggehaald. Planten die typisch zijn voor heide, zoals Kleine zonnedauw, Struikhei en Gewone dophei kunnen zich hierdoor sneller vestigen. In de rand van het uitgedunde bos worden takkenrillen neergelegd. Naast kleine vogels, die hierin hun nest kunnen bouwen, vinden ook kikkers en salamanders hier een schuil- of overwinteringsplek.


Eind augustus zijn de werkzaamheden gestart. Dit betekent dat er met machines in het terrein wordt gewerkt. Voor 2 november 2012 zijn de werkzaamheden afgerond. Begeleiding van de werkzaamheden vindt plaats door Bosgroep Zuid Nederland. Voor vragen over de uitvoering kunt terecht bij mevr. Kirsti Zwaard tel. 040-206 63 60 of e-mail: k.zwaard@bosgroepen.nl


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie