bestemming bergeijk

Zoeken


« Terug Toerisme » Recreatie en cultuur » Natuur » Weijerkens

Weijerkens

 


De Weijerkens is ruim dertig hectare groot en maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (‘nieuwe natuur’). De landbouwenclave ligt centraal tussen de Cartierheide in het noorden en Stevensbergen in het zuiden. Daar komen belangrijke populaties van de gladde slang voor. Door de natuurinrichting van de Weijerkens worden beide populaties met elkaar verbonden. Deze verbinding bevordert het voortbestaan van de soort. Het plan sluit dan ook aan bij de maatregelen voor de gladde slang en voor de nachtzwaluw die al in de wijdere omgeving (zullen) worden genomen door gemeente, bosgroep en Staatsbosbeheer. 
  

Inrichtingsmaatregelen
Het voormalige landbouwgebied is in januari en februari 2010 ingericht als bloemrijk grasland. Ongeveer vier hectare aanliggend bos is gekapt en voor een deel van de strooisellaag ontdaan. Hier zal geleidelijk aan een heidevegetatie ontstaan. Voor de gladde slang en voor andere dieren, zoals de nachtzwaluw, ontstaat er zo een optimale structuurvariatie. Ook de aanleg van een poel, een vochtige laagte en enkele extensief beheerde akkertjes dragen daaraan bij. Voor een geleidelijke overgang van grasland naar bos worden de ‘harde’ bosranden meer open gemaakt door het kappen van bomen. Rondom het grasland komt een (schapen)raster. In het gekapte bos wordt een raster geplaatst om de jonge heidevegetatie de kans te geven. De mountainbike-route die er liep, is verlegd. Het gebruik van rasters voor het omvormingsbeheer zal circa tien à vijftien jaar beslaan.


Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
Het project Weijerkens maakt deel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Boven-Dommel.


« Terug print deze paginaprintvriendelijke versie